APCAS

APCAS

Compartir

La Asociació de Perits d’Assegurances i Comissaris de Averíes (APCAS) és l’entitat més representativa del sector pericial assegurador, formada per un col·lectiu de tècnics multidisciplinaris (arquitectes, enginyers, tècnics de prevenció de riscos laborals, etc.) l’alt nivell dels quals de formació en matèria d’assegurances i valoracions de tota mena li sàrriá de utilitat a les empreses associades en FEPEVAL.

CARTA PRESENTACIÓN