VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA, SA SME MP.

VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA, SA SME MP.

Compartir

València Plataforma Intermodal i Logística sa sme mp, VPI Logística, és una societat mercantil estatal, constituïda el 23 de desembre de 1.994, l’accionista majoritari del qual és l’Autoritat Portuària de València, que compta amb una participació majoritària del 98,40%. Els altres tres accionistes són la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (*SEPES).

L’objecte social de la societat és, entre altres, la gestió i comercialització de la Zona d’Activitats Logístiques del port de València (ZAL), així com el desenvolupament logístic i intermodal associat als Ports de l’Autoritat Portuària de València. Amb aqueix objecte la societat podrà promoure, comercialitzar, gestionar, participar i realitzar qualsevol actuació relacionada amb activitats logístiques i intermodals associades als ports de l’Autoritat Portuària de València. Fer aquells treballs que directament o indirectament afavorisquen la comercialització de les Zones d’Activitats Logístiques, dels Centres Intermodals i de l’Autoritat Portuària de València.