FEPEVAL s’uneix a la iniciativa #EstoNOtienequePARAR, prioritzant sempre la seguretat i la salut de les persones.

FEPEVAL s’uneix a la iniciativa #EstoNOtienequePARAR, prioritzant sempre la seguretat i la salut de les persones.

Compartir

Fuente:

Aquesta iniciativa, impulsada per més de 3.000 companyies de totes les grandàries que vertebren els diferents sectors productius del país, té per objectiu reconéixer públicament, posar en valor i donar suport a totes les empreses, als seus treballadors i als seus empresaris que, en aquests moments, estan fent el que toca perquè la roda de l’economia d’Espanya no pare, amb FETS.

Tots podem unir-nos a aquesta iniciativa, independentment de l’activitat, sector o grandària de l’empresa; treballadors per compte d’altri o autònoms. El que importa és que l’exemple individual inspire a uns altres que estan treballant, transformant-se, reinventant-se i lluitant per a superar aquesta crisi.

Més informació en: #Estonotienequeparar