L’Andana informa durant la seua Assemblea General de les millores desenrotllades el passat exercici i els projectes per a 2018

L’Andana informa durant la seua Assemblea General de les millores desenrotllades el passat exercici i els projectes per a 2018

Compartir

Fuente: FEPEVAL

L’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial L’Andana, Paterna, va celebrar recentment la seua Assemblea General en què es va informar els associats de les activitats exercides en el passat exercici i els projectes per a l’any vigent, així com es va procedir a l’aprovació dels pressupostos i comptes d’ingressos i gastos.

La presidenta de l’entitat, Carmen Pi, i la gerent, Asun Roselló, van donar a conéixer les distintes actuacions realitzades amb la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Paterna a entitats empresarials. Amb eixa partida s’ha procedit a realitzar distints projectes per a la millora de la conservació i imatge de l’àrea empresarial. Amb un pressupost global de 20.000 euros les actuacions realitzades han inclòs des de la millora d’asfaltat, senyalització o pintura vial, així com el desenrotllament de la pàgina web www.ae-landana.es i el pla de comunicació de l’entitat.

Des de la gerència de l’entitat van explicar també que, en col·laboració amb l’Ajuntament, es va a tramitar la sol·licitud d’ajudes de l’IVACE per a distints projectes com la millora de la canalització de pluvials, la instal·lació de cambres de vigilància o panells informatius electrònics. També s’ha sol·licitat al Consistori el desenrotllament del pla d’execució de voreres i la millora de la xarxa de hidrantes. A més, s’està col·laborant amb l’Ajuntament en distintes actuacions per a la millora de la imatge general de L’Andana, per mitjà d’actuacions de desbrossament i neteja.

Des de la gerència de L’Andana es va aprofitar per a comunicar als associats les novetats relatives a la Llei de Gestió i Modernització d’Àrees Empresarials que està en tramitació en les Corts Valencianes i que, una vegada aprovada, suposarà una oportunitat per a la modernització i millora de les condicions generals de L’Andana.

La revisió del pla d’Emergències Municipal, la instal·lació de la xarxa de fibra òptica i la resolució de problemes puntuals de tràfic són altres de les qüestions en què des de presidència de L’Andana s’estan desenrotllant gestions per a la seua concreció amb les distintes administracions i entitats implicades.